Uvjeti prodaje i reklamacije

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI – Određeni proizvodi nisu namijenjeni konzumaciji, što je istaknuto na proizvodu, a služe kao kolekcionarski primjerci, suveniri ili kozmetički pripravci. Proizvodi mogu neznatno odstupati u težini/volumenu/dimenzijama od navedene gramaže/obujma/dimenzija proizvoda. Prodavatelj, koji prodaje već gotov proizvod drugog proizvođača te na navedeno ne može utjecati, se odriče odgovornosti za takva odstupanja. Kupac, narudžbom proizvoda i potvrdom iste, prihvaća navedeni rizik.

Plaćanje

Proizvodi se naručuju preko web shopa na način da Kupac odabere proizvod iz galerije i popuni obrazac narudžbe. Prilikom popunjavanja obrasca narudžbe, Kupac je obavezan ispuniti osnovne osobne podatke kako bi se mogla ostvariti narudžba.

Kupac će za naručenu robu elektronskim putem dobiti potvrdu narudžbe.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neke od naručenih proizvoda, tada će kontaktirati kupca telefonski ili putem elektronske pošte kako bi ga obavijestio o razlozima neisporučivanja te se dogovorio o daljnjim postupcima.

U web trgovini plaćanje se može izvršiti na dva načina:

 1. Virmanski – na email adresu kupca poslat ćemo podatke za uplatu. Uplata se može izvršiti korištenjem Internet bankarstva ili na način na koji inače plaćate račune (banka, pošta). U poziv na broj potrebno je upisati broj narudžbe kako bismo lakše povezali Kupca s narudžbom. Ukupan iznos narudžbe uvećava se za fisknu naknadu od 4,00 EUR za troškove slanja i poštarine kod Hrvatske Pošte. Uz artikle, u pošiljci se nalazi valjani fiskalizirani račun.
 2. Pouzećem – plaćanje pouzećem vrši se u gotovini, dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke na adresi Kupca. Ukupan iznos narudžbe uvećava se za fisknu naknadu od 4,00 EUR za troškove slanja i poštarine kod Hrvatske Pošte.  Uz artikle, u pošiljci se nalazi valjani gotovinski račun.
 3. PayPal – plaćanje se obavlja putem servisa PayPal direktno iz sredstava koje imate na svom PayPal računu ili preko kreditnih kartica koje su vam dostupne na PayPalu. Ukupan iznos narudžbe uvećava se za fisknu naknadu od 4,00 EUR za troškove slanja i poštarine kod Hrvatske Pošte. Uz artikle, u pošiljci se nalazi valjani fiskalizirani račun.

Dostava

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe – Hrvatska pošta d.d., a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi ili bilo kojeg drugog problema koji bi nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka kupaca.

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje Republike Hrvatske, a moguće je i na području EU.

Isporuka će uslijediti najkasnije 1-2 radna dana od narudžbe/primitka uplate.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. 

Svi naručeni artikli nastojat će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki.

Nažalost, Prodavatelj nije u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe.

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe/zahtjeva
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
 • neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

 Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem e-mail adrese bluehemp@bluehemp.eu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Prodavatelj će izvršiti povrat novca Kupcu, ne uključujući troškove dostave i pouzeća, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana od primitka odluke o jednostranom raskidu ugovora.

Kupac je dužan odmah vratiti artikle, a najkasnije u roku 14 dana od dana kad je uputio odluku o jednostranom raskidu.

Artikle vratite poštom na dokaziv način na adresu:

Blue Hemp Farm j.d.o.o.
Sigetje 12
10090 Zagreb

 Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • predmet ugovora artikl čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora artikl koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu;

Povrat sredstava

Povrat novca bit će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni Proizvodi moraju biti u originalnoj ambalaži uz priloženi zahtjev za povrat i presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe koju prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Proizvodi mogu neznatno odstupati u težini/volumenu/dimenzijama od navedene gramaže/obujma/dimenzija proizvoda. 

Prodavatelj, koji prodaje već gotov proizvod drugog proizvođača te na navedeno ne može utjecati, se odriče odgovornosti za takva odstupanja. Kupac, narudžbom proizvoda i potvrdom iste, prihvaća navedeni rizik.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti (može odbiti primitak) te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim rokovima. 

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail bluehemp@bluehemp.eu, telefonskim putem na broj 091 590 8857 ili pisanim putem na adresu:

Blue Hemp Farm j.d.o.o.
Sigetje 12
10090 Zagreb
s naznakom Reklamacija.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe i broj računa.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

U slučaju da Kupac odluči zamijeniti ispravan proizvod, Prodavatelj će izvršiti zamjenu ako je proizvod neoštećen, nekorišten ili mu na bilo koji drugi način nije umanjena vrijednost. U tom slučaju Kupac snosi troškove povrata i ponovnog slanja robe.