Zaštita povjerljivih podataka i Pravilnik o privatnosti

 

 Zaštita povjerljivih podataka

Vaše osobne ili kontakt podatke nećemo zloupotrijebiti ni na koji način, niti ćemo ih objavljivati trećoj strani ni pod kojim uvjetima. 

Isto tako, nećemo slati elektronske obavijesti ili poruke ako niste dali svoju izričitu privolu. Elektronske obavijesti šaljemo samo u sastavu transakcija ili dostavnica koje su vezane uz kupnju nekog proizvoda na našoj stranici. 

 Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine i/ili registracije na stranici www.bluehemp.eu te je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Internet stranice www.bluehemp.eu.

 Tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o. kao voditelj obrade prikuplja sljedeće osobne podatke:

Aktivnost/svrha   

·         Ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te e-mail adresa u svrhu zaključenja narudžbe/kupovine i dostave kupljenih proizvoda

·         Ime i prezime, e-mail adresa i datum rođenja za slanje newslettera s informacijama o novostima i akcijama te za prijave na nagradne natječaje

·         U slučaju omogućenog online plaćanja prikupljaju se od strane davatelja usluge financijski i bankovni podaci, poput broja računa i podaci o plaćanju

·         Financijske i bankovne podatke ne čuvamo već su oni dostupni izravno na servisu davatelja usluge.

Kupac unosom svojih osobnih podataka pri kupovini, te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti, sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca.

Kupac prijavom za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama i unosom svojih podataka na Internet stranici www.bluehemp.eu te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

 Sigurnost i zadržavanje podataka

Tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o. poduzima odgovarajuće interne organizacijske mjere kako bi osigurao da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni.

Tvrtka također sukladno poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. 

 Vremenski period čuvanja podataka

Vaši podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu za koju smo osobne podatke prikupili. Tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o. redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže, te iste briše, odnosno uništava po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani period.

Dijeljenje vaših osobnih podataka

Tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o. može dopustiti obradu Vaših podataka stranama koje nam pružaju podršku u poslovanju. U tom slučaju trećim osobama pružamo samo one osobne podatke koje su potrebne za izvršavanje usluga i zabranjujemo upotrebu osobnih podataka Korisnika u bilo koje druge svrhe.

Usluge obrade vaših osobnih podataka možemo podijeliti sa:

·         trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera koje mogu sadržavati vaše osobne podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke)

·         trećim osobama koje pružaju knjigovodstvene usluge

·         trećim osobama koje pružaju usluge naplate potraživanja (agencije za naplatu potraživanja i/ili odvjetnici), a u slučaju ako Korisnik ne podmiri svoje obveze u roku

·         javno-pravnim tijelima, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi.

Treće strane su vezane posebnim ugovornim odredbama koje jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima te prikupljaju i obrađuju Vaše podatke samo za točno određenu gore navedenu svrhu.

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke ne prenosimo na područja trećih zemalja.

Vaša prava

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, u svakom trenutku možete tražiti:

·         pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka

·         brisanje (“pravo na zaborav“) osobnih podataka, temeljem čega će tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o. obrisati podatke iz svih svojih baza, osim onih koje je dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

·         ograničavanje obrade Vaših podataka ili ulaganje prigovora na obradu takvih podataka

·         pravo na prenosivost podataka koje podrazumijeva pravo da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama

·         ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica

·         pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr) ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava prilikom obrade podataka od strane društva

Izmjena Izjave o privatnosti

Prihvaćanje ove Izjave o privatnosti događa se kada Kupac obavi kupovinu na Internet stranici www.bluehemp.eu te potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Ovu Izjavu o privatnosti, tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o.  može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici www.bluehemp.eu. Zato tvrtka Blue Hemp Farm j.d.o.o. poziva Kupce da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. 

Ukoliko se Kupac ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.bluehemp.eu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.bluehemp.eu. Nastavak uporabe Internetske stranice www.bluehemp.eu od strane Kupca nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

 Pravo na prigovor 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na e-mail adresu: bluehemp(at)bluehemp.eu.